Gestió documental i signatura digital

Descobreix els beneficis de la gestió documental optimitzada i de la signatura digital.

Dashboard gestió documental
COMENCEM!

Comparteix fàcilment l'enviament de nòmines, els justificants d'absències i els contractes. Digitalitza la signatura dels teus documents més importants.

Documentació centralitzada

Centralitza els documents de recursos humans

Emmagatzematge al núvol

  • Distribució personalitzada de les nòmines per empleat
  • Accés continu als documents i des de qualsevol dispositiu
Centralitza els documents de recursos humans

Signatura digital electronica i automatitzable per als documents

  • Possibilitat de signar en qualsevol moment, des de qualsevol lloc i dispositiu
  • Fluxos i processos de signatures automatitzables directament en el mòdul de documents
Gestió documental i signatura digital

Èxit garantit

El lliurament de nòmines, gestió i signatura de documents en paper generen costos ocults en impressions, missatgeria i magatzematge. Amb Woffu el cost és 0€

Tenir un procés manual no optimitzat té un cost equivalent a 180 hores de feina d’RH. Amb Woffu, el temps invertit es redueix un 85 %