Informes

Optimitza les teves decisions basades en els informes de recursos humans

Dashboard Informes de Recursos Humans
COMENCEM!

Informes de recursos humans personalitzats sobre l’absència i la presència

Càlcul automatitzat de liquidacions

  • Informe personalitzat de tots els empleats de la plataforma
  • Total de dies de vacances meritats per treballador
App control horari i fitxatge amb informes de recursos humans per empleat

Analitza l’absència laboral i detecta patrons per departament i centres de treball

  • Historial de totes les sol·licituds mantingudes durant els quatre anys
  • Gràfiques d’absentisme laboral
  • Informes de baixes per malaltia i baixes remunerades
App de fitxatge amb Informes de recursos humans

Informes de presència adaptats a la legalitat

App control horari i fitxatge compleix amb la legalitat generi informes de recursos humans gratis

Informes de seguretat i de visites

  • Informe d’assistència per centre de treball en cas d’emergència
  • Informe de visites
App control horari i fitxatge amb informes de recursos humans de seguretat de la seva empresa