Gestió de la presència i control horari

Gestió de la presència i del control horari

Amb Woffu podràs gestionar la presència dels teus empleats i controlar fàcilment les hores treballades per cadascun d'ells. A més els empleats podran confirmar les hores registrades complint d'aquesta forma amb la Llei d'Infraccions i Sancions de l'Ordre Social
Gestió de la presència i del control horari

Control de la presència

Controla la presència dels teus empleats

Control horari

Controla les hores treballades

Legalitat

Compliment de la legalitat establerta

Informes

Informes de presència a mida

Confirmació de les hores

Confirmació dels empleats

Fitxatge

Possibilitat de fitxatge d'entrada i sortida

Horari flexible

Diferències entre l'horari teòric i real

Geolocalització

Registre de la geolocalització

Fàcil administració

Sense necessitat de formació

15 dies de prova

Començar la prova GRATUÏTA!

Escriu el teu e-mail